0/6

سبد سهام شما

X

سبد سهام خالی است!

نماد
حجم
ارزش
دفعات
معامله
بیشترین
کمترین
قیمت پایانیتسویه
قیمت آخرین
تسویه
روز
قبل
تاثیر
در
شاخص
P/E
EPS
عرضه
تقاضا
مقدار
تغییر
درصد
مقدار
تغییر
درصد
حجم
تعداد
قیمت
قیمت
تعداد
حجم
بورس اوراق بهادار تهران
 • انتخاب بازارهای فعال:
 • بازار اول
 • فرعی اول
 • بازار دوم
 • تاریخ سررسید:
 • {{deadline.fa}}
 • زمان بروزرسانی: 2 دقیقه
 • آخرین زمان بروزرسانی: 18:15:12{{up_time.hour}}:{{up_time.min}}:{{up_time.sec}}loading
 • تغییر زمان بروزرسانی
  • 15
  • 30
  • 45
  • 60
نماد
نام
حجم
ارزش
دفعات
معامله
بیشترین
کمترین
قیمت پایانیتسویه
قیمت آخرین
تسویه
روز
قبل
تاثیر
در
شاخص
P/E
EPS
ارزش
بازار
بهترین
عرضه
بهترین
تقاضا
موقعیت باز
قیمت اعمال
بازار
مقدار
تغییر
درصد
مقدار
تغییر
درصد
  مجموع
{{sums[0].sumH}}
{{sums[0].sumA}}
{{sums[0].sumT}}
{{sums[1].sumT}}
{{sums[1].sumA}}
{{sums[1].sumH}}
  مجموع
اختیار معاملات خرید
قیمت اعمال
قیمت پایانی
سهم پایه
اختیار معاملات فروش
نماد
نام
قیمت تسویه امروز
موقعیت های باز
حجم
ارزش
معاملات
دفعات
معامله
آخرین قیمت
بهترین سفارش فروش
بهترین سفارش خرید
بهترین سفارش فروش
بهترین سفارش خرید
آخرین قیمت
دفعات
معامله
ارزش
معاملات
حجم
موقعیت های باز
قیمت تسویه امروز
نام
نماد
حجم
قیمت
قیمت
حجم
حجم
قیمت
قیمت
حجم
{{col.v}} {{col.v}} {{col.v}} {{col.v}} - {{col.v}} - - {{col.v}} {{col.v}} -

خطا در ارتباط با سرور.