1395 آذر 18 پنجشنبه English فارســی
  اطلاعات شرکت حداقل
تاریخچه شرکت
مديران شرکت
ساختار قانونی
نمودار سازمانی
برنامه ها
  
  ساختار قانونی

 

 ساختار قانوني  

براساس ماده 8 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غير انتفاعي، مسؤولیت اداره بورس را به عهده گرفت. اين سازمان را هیئت مدیره‌ی هفت نفره اي اداره مي كرد كه توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می‌شدند. هیئت مدیره هم دبیرکل بورس را به عنوان بالاترین مقام اجرایی انتخاب مي كرد. نظارت بر فعاليت سازمان كارگزاران بورس تهران بر عهده شوراي بورس،به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری و مسؤول و ناظرحسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت.

 
 
 
 

 

 
 
 

با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در يكم آذر سال 1384، ساختار قانونی بازار اور با تغییراتی روبرو گردید. بر اساس این قانون، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین­شده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسيم شد. "سبا" يك موسسه عمومي غير دولتي است و توسط هيئت مديره كه منتخب شورا هستند، اداره مي شود.

شوراي بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است. اين شورا از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئيس شورا، وزیر بازرگانی، رییس کل بانک مرکزی، رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، رییس سازمان(دبیر و سخنگو)، دادستان کل کشور، نماینده کانون‌ و سه خبره مالی از بخش خصوصی تشكيل مي شود و تصویب سیاست‌های کلان بازار ،اتخاذ تدابیر لازم براي ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار، نظارت عالیه بر اجرای این قانون و تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط را بر عهده دارد. 

بر پايه قانون جديد بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران نيز از يك سازمان عمومي غير انتفاعي به شركت سهامي عام انتفاعي تبديل شد و عمليات اجرايي را بر عهده گرفت. اداره بورس اوراق بهادار تهران  بر عهده هيئت مديره است كه از هفت عضو تشكيل مي شود. اعضاي هيئت مديره منتخب مجمع عمومي شركت هستند و براي دوسال انتخاب مي شوند. اداره امور اجرايي شركت هم به عهده مديرعامل شركت است كه توسط هيئت مديره انتخاب مي شود.

 

 

 

 

 درباره لوگوي بورس تهران

 

لوگوي بورس تهران برگرفته از يك نشان برنجي مربوط به دوره هخامنشايان است كه در استان لرستان كشف شده  است. در اين لوگو چهار انسان دست در دست يكديگر(اتحاد و همكاري) در درون دايره اي قرار دارند كه نشان گر دنيا است. دنيايي كه بر اساس افسانه هاي قديمي ايران بر روي شاخ دو گاو قرار دارد. كه خود نشانه ثروت و بهره وري هستند.

 

 

 

 

 

عضويت در مجامع بين المللي

عضويت كامل در فدراسيون جهاني بورس هاي اوراق بهادار ( World Federation of Exchange ) از سال 1374.  WFE مهمترين نهاد بين المللي هماهنگ كننده فعاليت بورس هاي اوراق بهادار است و اعضاي آن بيش از 95 درصد ارزش بازار كل بورس هاي جهان را در اختيار دارند. بورس تهران از معدود بورس هاي فعال در منطقه خاورميانه است كه توانسته به عضويت WFE درآيد.

عضويت در فدراسيون منطقه اي بورس هاي آسيايي- اروپايي (Federation of Euro - Asian Stock Exchanges) از سال 1373. مقر اين فدراسيون در تركيه قراردارد و بورس تهران از پايه گذاران آن به شمار مي رود.

 

سرمایه و ترکیب سهامداران

 

سرمایه شرکت مبلغ 150 میلیارد ریال ، متشکل از 150میلیون سهم عادی 000ر1ریالی با نام تمام پرداخت شده است.

براساس ماده 9 اساسنامه، سهامداران شرکت به سه گروه به شرح زیردسته‌بندی شده‌اند. ترکیب سهامداران طبق دسته بندی مذکور در تاریخ تأسیس و پایان تيرماه 1386 بشرح زیر است:

 

تاریخ تاسیس

در پايان سال مالي 1387

گروه سهامدار

تعداد سهامدار

تعداد سهام

درصد

تعداد سهامدار

تعداد سهام

درصد

کارگزاران

76

50,917,000

33/9

77

50,937,000

34

نهادهای مالی

51

58,5651,000

39/1

71

58,834,000

39/2

سایر اشخاص

5.986

40,432,000

26/9

5.883

40,229,000

26/8

جمع

6.113

150,000,000

100

 6.031

150,000,000

100

 

 

 براساس ماده 11 اساسنامه هر شخص در هر زمان می‌تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق اشخاص وابسته خود) حداکثر 5/2 درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد. حداکثر درصد سهام هریک از گروه‌های مذکور و تغییرات بعدی آن هم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد. براساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار حداکثر درصد سهام هریک از گروه های مذکور به ترتیب 40 و 40 و 20 درصد تعيين شده است.

 

 

 

  

. .
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.