1395 آذر 18 پنجشنبه English فارســی
  تسویه و پایاپای

 

 تسويه و پاياپاي

شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، مسوول تسويه و پاياپاي معاملات اوراق بهادار و همچنين ثبت و سپرده‌گذاري اوراق بهادار است. پس از انجام معامله در بورس و به‌طور معمول در پایان نشست معاملاتی، اطلاعات براي پاياپاي اوراق و همچنين تطبيق با اطلاعات سهامداري ثبت‌شده در سیستم و برای اطيمنان از وجود سهامدار، صحت اطلاعات سهامداري ثبت‌شده (نام، مقدار سهام....)، كفايت موجودي اوراق سهامدار براي تسويه معامله و همچنین مسدود نبودن موجودي سهامدار (وثيقه، رهن و...)، به سپرده‌گذاری مرکزی ارسال مي‌شود. سپرده گذاري با تعيين خالص تعهدات اعضاي خود(كارگزاران) در روز دوم پس از انجام معامله يعني T+ 2، گزارش تسويه را تهيه مي‌كند. به عبارت ديگر در اين مرحله، خالص تعهدات كارگزاران در مورد وجوه و اوراق بهادار تعيين و به آنان ابلاغ مي‌شود.

انتقال مالکیت اوراق بهادار از فروشنده به خریدار(در مقابل انتقال وجوه از خریدار به فروشنده)، آخرین مرحله از فرآیندهای پس از انجام معامله به شمار می‌رود. پس از تطبیق اطلاعات و تعیین خالص تعهدات اعضاء در مرحله پایاپای اوراق(T+ 2)، اوراق بهادار در روز تسویه(T +3)، به صورت غیرفیزیکی(Book Entry) از حساب فروشنده اوراق بهادار به حساب خریدار منتقل می‌شود. شركت سپرده‌گذاري در كنار انتقال غير فيزيكي اوراق بهادار، اقدام به چاپ گواهي‌ سپرده‌گذاري و نقل انتقال سهام، معادل سهام خريداري شده براي خريدار و مانده سهام(در صورت وجود) براي مشتري فروشنده مي‌كند.

تسويه وجوه هم از طريق انتقال وجوه كه دقيقاً معادل خالص ارزش اوراق بهادار معامله‌شده است، بين حساب تسویه كارگزاري و حساب تسويه سپرده‌گذاری مرکزی نزد بانك تسويه انجام مي‌شود. بانک تسویه، بانکی است که توسط سپرده‌گذاری مرکزی انتخاب می‌شود و مسوولیت نگهداری حساب نقد اعضاء و تسویه وجوه را بر عهده می‌گیرد. تسويه وجوه بين مشتري و كارگزار نيز از طريق كارگزار انجام مي‌شود. به عبارت ديگر در حالت فعلي تسويه اوراق در سطح مشتري و با جابجايي اوراق بهادار در حساب‌هاي مشتريان و تسويه وجوه در سطح كارگزارن انجام مي‌شود و شركت سپرده‌گذاري در اين ارتباط با مشتريان در ارتباط نيست.

البته با نصب نرم افزار جديد سپرده‌گذاري و غير كاغذي شدن كامل(Dematerialized) عمليات پس از معامله، ديگر گواهي فيزيكي براي نشان دادن مالكيت دارندگان منتشر نخواهد شد و دارايي سهامداران به صورت غير فيزيكي در حساب‌شان ثبت خواهد شد.

شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار يك شركت سهامي عام است كه بر پايه قانون بازار اوراق بهادار تشكيل شده است و بانك‌ها، شركت‌هاي كارگزاري و سازمان بورس و اوراق بهادار  سهامداران اصلي آن هستند.

 

تسويه و پاياپاي

سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار

سپرده‌گذاري

T+ 3

دوره

غيرفيزيكي

تسويه

خالص

پاياپاي

در آينده

تحويل در برابر پرداخت(DVP)

در آينده

مديريت ريسك

در آينده

قرض دادن/گرفتن اوراق بهادار

 

  

. .
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.