ارزشيابي سهام

 

___________________________

ارزشيابي سهام

___________________________

روشهاي ارزشيابي سهام

 در ارزيابی سهام  معمولا برخي ارزشيابی خود را بر پايه داراييهای شرکت قرار داده و گروهي ديگر بر سودآوری تاكيد مي كنند.

روشهای ارزشيابی سهام بر اساس داراييهای شرکت

گفتيم مبناي اين روش داراييهاي شركت است . باتوجه به اينکه داراييهای شرکت به روشهای مختلف ارزيابی می شود، برای سهام نيز ارزشهای متفاوتی ايجاد خواهد شد :

ارزش اسمی سهام  ( Par Value)

ارزش اسمی، ارزش صوري يک برگه سهم است. اين رقم، در هنگام تاسيس و انتشار سهام، برای هر ورقه سهم تعيين شده و در اساسنامه درج می شود. ارزش اسمی سهام معادل سهام سرمايه تقسيم بر تعداد سهام است. در ايران ارزش اسمي سهام 1000 ريال است.

ارزش دفتری (Book Value )

ارزش دفتری هر سهم از تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام (پس از کسر سهام ممتاز) بر تعداد سهام منتشره بدست میآيد. در واقع مبنای تعيين ارزش دفتری سهام، ارزش دفتری داراييها منهای بدهيهای شرکت است. معمولا" در هنگام تاسيس شرکت، ارزش دفتری و ارزش اسمی با هم برابرند (مگر در موارديکه سهام به صرف يا کسر صادر شده و منتشر گردد ) اما با گذشت زمان و تحت تاثير عملکرد شرکت، بدليل ايجاد و افزايش عواملی مانند اندوختهها و سود انباشته (يا زيان انباشته) بين ارزش دفتری و اسمی تفاوت ايجاد میشود. در شرايط تورمی و با گذشت زمان، ارزش دفتری به عنوان يک معيار بررسی عملکرد، بدليل اينکه متکی بر ارقام تاريخی حسابداری است، ( مخصوصا در كشورهاي تورمي ) ارزش اطلاعاتی خود تا حدودی از دست میدهد.


 

برای آگاهی از اطلاعات بیشتر در مورد ارزشیابی سهام، فایل PDF را از اینجا دریافت نمایید.

 

دانلودفایل PDF

 

 

 

 

 

______________________

بازگشت به صفحه آموزش

 

 


  • شما مجاز به مشاهده مشروح این خبر نمی باشید. شما می بایست ابتدا عضو سایت شوید.

  • نویسنده: آمو زش        تاریخ ارسال: 1388/11/21        

    بازگشت
    خطایی رخ داده است. Error: Unable to load the Article Details page.