صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

در بازارهای اوراق بهادار، به دليل پيچيدگی فرايند تصميم ­گيری برای سرمايه ­گذاری بر روی اوراق بهادار و افزايش چشمگير حجم و سرعت گردش اطلاعات و تخصصی شدن فعاليت­ها، استقبال از سرمايه­گذاری­های جمعی به ويژه در قالب انواع  صندوق­های سرمايه‌گذاری از رشد روز افزونی برخوردار شده است.

صندوق­های سرمايه ­گذاری با در نظر گرفتن سلايق سرمايه ­گذاران و دامنه ريسک ­پذيری آنان و به عبارتی به منظور پاسخ گويی به خواست سرمايه ­گذاران مختلف با ساختارها و سازو کارهای مختلفی شکل گرفته ­اند. يکی از انواع نوبنيان صندوق­های سرمايه ­گذاری که در دهه اخير با استقبال چشمگيری در بازار اوراق بهادار مواجه شده است صندوق­های سرمايه ­گذاری قابل معامله در بورس هستند.

در اين بروشور، به اختصار ساختار، مزايا و معايب صندوق­های قابل معامله در بورس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تعریف

صندوق­های سرمايه­ گذاری قابل معامله در بورس؛ صندوقی هایی هستند که هدف شان کسب بازدهی برابر با بازدهی یک شاخص یا دارایی معین از طریق سرمایه‌گذاری بر روی تمام يا بخشی از اوراق بهادار تشکیل‌دهنده آن شاخص یا خرید دارایی مورد نظر است  و همانطور که از نام آنها پیداست، سهام (واحدهای سرمايه­گذاری) آنها در بورس پذیرفته شده و از طریق کارگزاران در طول ساعات معاملاتی به قیمت‌هایی که در طول روز و نه در انتهای آن تعیین می‌شود، قابل خرید و فروش هستند. 

فعالیت اصلی این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا دارایی‌های فیزیکی است که به عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین عملکرد صندوق به نوع دارایی پایه آن،  صندوق بستگی دارد. 

دریافت فایل PDF