آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۴/۲/۳۰  ۱۲:۳۳
 
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
نمادموضوعشركتتاریخ و ساعت
خکار صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) ايرکا پارت صنعت (کاربر... ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۰۱:۵۱:۱۳
ثاسپ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) آ.س.پ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۳:۴۲:۴۸
خپارس صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) پارس خودرو ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۲:۲۴:۳۰
چنوپا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) نئوپان ۲۲بهمن ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۲:۰۲:۲۵
بازرس اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بازرسي مهندسي و صنعتي ... ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۲:۰۱:۰۵
ختراک صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) ريخته گري تراکتور سازي... ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۴۹:۲۴
فاما صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) صنعتي آما ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۴۳:۰۶
فجام صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) جام دارو ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۴۰:۱۸
وارتا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) سرمايه گذاري استان ارد... ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۵:۵۶
وخوز اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) سرمايه گذاري استان خوز... ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۴:۴۴
ويزد اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) سرمايه گذاري استان يزد ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۴:۱۱
گکيش اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) مجتمع هاي توريستي و رف... ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۳:۳۸
سدور گزارش کنترلهاي داخلي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ (به پیوست) سيمان درود ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۲:۴۳
وفارس اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) سرمايه گذاري استان فارس ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۱:۵۸
وتعون صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) بيمه تعاون ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۱:۱۰
شرانول صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) نفت ايرانول ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۰:۱۰
کخاک ارسال گزارش کنترل هاي داخلي براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توسط شرکت صنايع خاک چيني ايران (ب... صنايع خاک چيني ايران ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۲۵:۱۳
بکاب اطلاعات تکميلي در رابطه با فروش ۲ واحد طبقه دوم ساخنمان ۳۹ ظفر (به پیوست) جوشکاب يزد ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۲۵:۰۱
غنوش صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) نوش مازندران ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۲۲:۳۴
خچرخش خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۱۳۹۳ (به پیوست) چرخشگر ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۱۳:۵۰
کروي صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) توسعه معادن روي ايران ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۰۶:۱۶
آسيا صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) بيمه آسيا ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱:۰۶:۰۶
مداران صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) داده پردازي ايران ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۲۳:۱۵:۳۴
کروي گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توسعه معادن روي ايران ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۲۲:۱۲:۴۲
تاپيکو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه (اصلاحیه) سرمايه گذاري نفت و گاز... ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۸:۵۸:۴۳
خمهر اطلاعات توليد و فروش فروردين ۱۳۹۴ (به پیوست) مهرکام پارس ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۷:۴۳:۵۷
مرقام اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) ايران ارقام ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۷:۴۲:۳۴
کخاک خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۹۳ (مورخ ۳۰/۰۲/۹۴) (به پیوست) صنايع خاک چيني ايران ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۷:۴۰:۰۹
تپمپي اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسي نشده) گروه صنايع پمپ سازي اي... ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۷:۲۱:۲۲
زمگسا خريد کل اراضي زراعي تحت اجاره از سهامدار عمده و تصميم هيئت مديره جهت افزايش سرمايه و تسويه تعهد... کشاورزي و دامپروري مگسال ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۷:۱۷:۱۹
غگل اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) گلوکوزان ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۷:۱۵:۰۵
شرانول گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نفت ايرانول ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۷:۰۹:۴۱
قشرين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه (حسابرسي ش... صنعتي و کشاورزي شيرين ... ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۷:۰۷:۰۹
سبجنو صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) سيمان بجنورد ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۷:۰۱:۱۸
رتکو صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) بازرسي فني و کنترل خور... ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۶:۵۷:۳۵
ثشاهد اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسي نشده) شاهد ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۶:۵۳:۰۲
سشمال خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) سيمان شمال ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۶:۴۱:۵۷
سدور صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) سيمان درود ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۶:۳۴:۲۶
آسيا گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بيمه آسيا ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۶:۲۶:۵۷
قزوين صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) کارخانجات قند قزوين ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۶:۲۴:۲۹
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

دسترسی به آرشیو اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۸۹/۲/۱۴ به قبل
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.