آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۴/۲/۱۶  ۱۷:۰۰
 
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
نمادموضوعشركتتاریخ و ساعت
دکيمي آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده کيميدارو ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ ۱۵:۴۹:۵۷
غبهپاک گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ بهپاک ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۱۸:۴۵:۱۱
بترانس زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ايران ترانسفو ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۱۶:۳۳:۵۴
کاوه معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره فولاد کاوه جنوب کيش ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۱۴:۲۴:۰۳
خعتبار2 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران) طراحي و ساخت قطعات صنا... ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۱۴:۰۳:۲۱
غالبر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) لبنيات کالبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۱۳:۰۹:۱۳
سپرمي تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ پرميت ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۱۱:۲۶:۱۱
فبستم تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ صنايع بسته بندي مشهد ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۱۰:۴۵:۰۸
وثوق خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ (به پیوست) سرمايه گذاري وثوق امين ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۱۰:۰۹:۳۴
ذهمراه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) ارتباطات سيار ايران ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۷:۳۲:۲۵
غبشهر زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ صنعتي بهشهر ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۴۸:۴۲
واتي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سرمايه گذاري آتيه دماوند ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۲۲:۲۰
لسرما تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صنايع سرما آفرين ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۴:۳۸:۲۹
لسرما تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) صنايع سرما آفرين ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۴:۲۲:۵۹
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۱/۱۲(اصلاحیه) صندوق سرمايه گذاري سپه... ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۴:۰۸:۱۳
وصبا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سرمايه گذاري صندوق باز... ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۳:۵۸:۴۳
وغدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) سرمايه گذاري غدير ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۳:۵۳:۴۳
وسين تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بيمه سينا ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۳:۳۹:۰۷
بورس کا... آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بورس کالاي ايران ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۳:۳۶:۲۴
وسين تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) بيمه سينا ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۳:۲۶:۰۷
سغدير4 صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (شرکت سرمايه گذاري آذر) سرمايه گذاري آذر ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۲:۵۲:۰۰
سغدير4 صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري آذر) سرمايه گذاري آذر ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۲:۵۰:۲۷
خاورميانه صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ هلدينگ توسعه معادن و ص... ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۲:۲۳:۵۹
سغدير5 صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (شرکت سرمايه گذاري دي) سرمايه گذاري دي ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۱:۳۲:۴۸
سغدير5 صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري دي) سرمايه گذاري دي ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۱:۳۱:۰۹
سغدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توسعه سرمايه و صنعت غدير ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۱:۲۹:۲۰
واميد صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مديريت سرمايه گذاري اميد ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۱:۰۶:۳۱
لسرما مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه صنايع سرما آفرين ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۱۰:۳۳:۵۵
سفارس صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سيمان فارس و خوزستان ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۷:۳۹:۲۷
ونيکي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سرمايه گذاري ملي ايران ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۷:۲۷:۲۰
شخارک اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) پتروشيمي خارک ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۶:۲۷:۴۵
وتوکا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سرمايه گذاري توکا فولاد ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۵:۵۴:۳۰
وبوعلي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سرمايه گذاري بوعلي ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۵:۵۱:۴۶
سفارس اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ سيمان فارس و خوزستان ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۵:۲۹:۲۶
وتوسم صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۳۰ سرمايه گذاري توسعه ملي ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۵:۱۵:۱۵
وصنعت1 صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (شرکت سرمايه گذاري ايران وفرانسه) سرمايه گذاري ايران وفر... ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۴:۴۵:۴۲
فولاژ تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) فولاد آلياژي ايران ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۴:۳۶:۴۸
ثمسکن صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ گروه سرمايه گذاري مسکن... ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۴:۲۱:۳۶
کساوه تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) صنايع کاشي و سراميک سينا ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۳:۵۵:۲۴
ومعادن صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سرمايه گذاري توسعه معا... ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱۳:۳۹:۵۳
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

دسترسی به آرشیو اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۸۹/۲/۱۴ به قبل
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.