بروزرساني : شنبه ۸ فروردين  ۱۳:۰۰ .حجم معاملات : ۶۳۳  میلیون سهم .ارزش معاملات : ۱,۰۷۰,۰۳۶  میلیون ریال .تعداد معاملات : ۵۴۶۴۱  معامله .شاخص كل : ۶۳۶۲۵.۵(۱.۱۶%)
بازگشايي نماد معاملاتي ثابادح |بازگشايي قراردادهاي آتي جرمپنا02 و جرمپنا06 |توقف نماد معاملاتي لسرما |بازگشايي نماد معاملاتي وپارس |بازگشايي نماد معاملاتي وغدير |بازگشايي نماد معاملاتي رمپنا |بازگشايي نماد معاملاتي لسرما |بازگشايي نمادهاي معاملاتي خاهن،بشهاب،ثاباد،زمگسا،خنصير |بازگشايي نماد معاملاتي شپتروح |بازگشايي نمادهاي معاملاتي ونيكي،سهرمز |معاملات بورس انرژي - سلف موازي استاندارد برق |معاملات بورس انرژي - سلف موازي استاندارد برق |توقف نماد معاملاتي وتجارت | آرشيو
توجه : اين صفحه به صورت خودكار به روز مي شود / از طريق جستجو نماد مورد نظر خود را پيدا كنيد. / براي مشاهده بهتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.
ارزش معامله و ارزش بازار به میلیون ریال و سایر قیمت ها به ریال می باشد .
بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت EPS منتشر شده در این وب سایت ندارد. جهت اطمینان از به روز بودن EPS منتشر شده به سایت کدال مراجعه نمایند.
زمان به روزرساني هر دقيقه