ایران خودرو دیزل به بازار پایه منتقل می شود

6 مرداد 1397 - ساعت 13:01

شرکت ایران خودرو دیزل از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می شود.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، بر اساس مصوبة هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت ایران خودرو دیزل (خاور) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 09 / 05 / 1397حذف و به بازار پایة فرابورس ایران منتقل خواهد شد.

  • پربازدید ها