دکتر علی صحرائی مطرح کرد: بازار سرمایه ازظرفیت‌های رو به رشد برای تامین مالی برخوردار است

29 خرداد 1398 - ساعت 18:31

با توجه به شرایط اقتصادی موجود ظرفیت‌های رو به رشد بازار سرمایه برای تامین مالی می تواند مورد بهره برداری سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، دکتر علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران در چهل و یکمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران به بیان تامین مالی از بازار سرمایه پرداخت و گفت: در عرصه جهانی، تأمین مالی به طور سنتی به اعتبارات بانکی متکی بوده است. بحران های مالی جهانی (8-1997 آسیا و 8-2007 اروپا و آمریکا) سبب تغییر رویکرد تأمین مالی و توجه بیشتر به بازار سرمایه و اوراق تأمین مالی در عرصه جهانی شده است.

وی با  اشاره به این مطلب که  اقتصاد ایران برای تأمین منابع مالی خود از گذشته به منابع بانکی وابسته است، ادامه داد: اتکای بیش از اندازه به منابع بانکی، صنعت بانکداری در ایران را با مشکلاتی رو به رو کرده است.

مدیرعامل بورس تهران در خصوص تامین مالی در بازارهای مالی گفت: ارکان تأمین مالی در بازارهای مالی از سه جزءتسهیلات بانکی،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام تشکیل شده است و  برای بررسی ساختار تأمین مالی در هر بازار مالی، مانده تسهیلات بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت موجود و ارزش بازار سهام مورد بررسی قرار می گیرند.

دکتر علی صحرائی  به مقایسه میزان اتکای تامین مالی ایران و ژاپن به نظام بانکی پرداخت و افزود: در ایران 70درصد تامین مالی متکی بر تسهیلات بانکی است و این رقم در ژاپن 23 درصد است . بازار سهام 26 درصد و 52 درصد متکی به بازار بدهی است .

وی  ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران را به چهار پایه تسهیلات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بودجه عمرانی دولت، سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه تقسیم کرد و گفت: هریک از ارکان چهارگانه تأمین مالی در اقتصاد ایران با چالش‌ها و فرصت‌های رو به رو بوده اند.

وی تغییر تامین مالی بانک محور به تامین مالی بازار سهام و بدهی محور را نیاز ضروری اقتصاد کشور خواند و افزود: حجم نقدینگی در سال‌های گذشته با رشدی قابل توجه به حدود 17,500 هزار میلیارد (17,500 تریلیون) ریال تا آذر 1397 رسیده است. همچنین بیش از 60 درصد از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش و کمتر از 15 درصد آن به ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

مدیرعامل بورس تهران افزود: در قانون بودجه 1398، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به ارزش 940 هزار میلیارد ریال و انتشار اوراق ارزی به ارزش 3 میلیارد دلار برای تأمین مالی دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل بورس تهران به ظرفیت های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه ایران در چند سال گذشته شاهد حضور ابزارهای نوین مالی شامل اوراق مشارکت،اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سفارش ساخت،اسناد خزانه اسلامی،صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان،اوراق سلف استاندارد موازی،صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه،اوراق فروش تبعی و اوراق خرید دین بوده است

وی تاکید کرد : با بروز بحران‌های مالی در عرصة جهانی، ظرفیت‌های بازار اوراق بهادار برای تأمین مالی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

دکتر علی صحرائی به  نقش پررنگ بازار اوراق بهادار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اشاره کرد و افزود: بخش مهمی از تأمین مالی در این کشورها بر بازار اوراق بهادار تکیه کرده است.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: اوراق دین جدیدترین ابزار تامین مالی است که در این هفته اجرایی شده است . اوراق خرید دین برای اولین بار از طریق بورس تهران فعال شد. مشتریان اصلی این اوراق، شرکت های فعال لیزینگ هستند.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها