سوال1.آیا سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند مجوز تأسیس کارگزاری در ایران دریافت کند؟
سوال2.آیا سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در صندوق سرمایه‌گذاری یا سبدهای اختصاصی یا مشاعی اوراق...
سوال3.محدودیت‌های وضع شده برای سرمایه‌گذاری خارجی در بورس چيست؟
سوال4.آیا سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بورس اوراق بهادار تهران تابع محدودیت‌های سرمایه&...
سوال5.آیا سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از خارج از ایران دستورات خرید و فروش اوراق بهادار را به ...
سوال6.سرمایه‌گذاران خارجی از چه منبعی می‌توانند اطلاعات مربوط به معاملات و شرکت‌ها را در بو...
سوال7.آیا مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند فردی غیر از سرمایه‌گذار خارجی و مثلاٌ یک ایران...
سوال8.برای گشایش حساب بانکی مخصوص سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه‌گذار خار...
سوال9.آیا به مانده حساب بانکی مخصوص سرمایه‌گذاری در بورس، سود تعلق می‌گیرد؟
سوال10.کدامیک از کارگزاران خدمات خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌کنند؟
سوال11.چنانچه وجوه سرمایه‌گذار خارجی در حساب کارگزار باقی بماند، آیا سودی به آن تعلق می‌گیرد؟
سوال12.چه کسی در بورس اوراق بهادار تهران مسئول انجام تعهدات مربوط به معاملات اوراق بهادار است؟
سوال13.در صورتی که کارگزاران به تعهدات خود عمل نکنند، چه مرجعی به این امر رسیدگی می‌کند؟
سوال14.سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از طریق مناطق آزاد تجاری ایران (نظیر منطقه آزاد تجاری کیش)، ...
سوال15.مراحل خروج اصل سرمایه، عایدی سرمایه‌ای و سود حاصل از سرمایه‌گذاری از کشور ایران چیست؟ و ای...