...................وب سایت های خارجی......................


 

 

 

به واسطه وجود اینترنت و دسترسی آسان به آن، آگاهی از آخرین رویدادهای خبری مرتبط با بازار سرمایه کشور و بین الملل، منابع آموزشی داخلی و خارجی، بررسی روند تغییرات بازارهای بین المللی و ... به سهولت توسط علاقمندان بازار سرمایه و سرمایه گذاران امکان پذیر است.


در این بخش سایت های اینترنتی فدراسیون های بورسی و کلیه بورس های جهان (به تفکیک قاره ها) به منظور آشنایی بیشتر علاقمندان، معرفی می گردند. لازم به یادآوری است که معرفی این منابع به منزله تایید یا رد مطالب و آمار مندرج در آنان نمی باشد.

این بخش از سایت آموزش، به مرور زمان، به معرفی سایت های بیشتری در موضوعات مختلف بورسی خواهد پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

  بورس های عمده جهان

 

بورس های اروپایی

 

·         American Stock Exchange (AMEX)

·         London Stock Exchange

·         NASDAQ

·         New York Stock Exchange (NYSE)

·         Tokyo Stock Exchange

 

·         Austria - Wiener Börse

·         Belgium - Euronext Exchange

·         Bulgarian Stock Exchange

·         Croatia - Zagreb Stock Exchange

·         Cyprus Stock Exchange

·         Czech Republic - Prague Stock Exchange

·         Denmark - Copenhagen Stock Exchange

·         Estonia - Tallinn Stock Exchange

·         Finland - Helsinki Stock Exchange

·         France - Euronext Exchange

·         Germany - Börse Berlin-Bremen

·         Germany - Gruppe Deutsche Börse

·         Greece - Athens Stock Exchange

·         Hungary - Budapest Stock Exchange

·         Iceland - Iceland Stock Exchange

·         Ireland - Irish Stock Exchange

·         Italy - Borsa Italiana

·         Latvia - Riga Stock Exchange

·         Lithuania - National Stock Exchange

·         Luxembourg Stock Exchange

·         Macedonian Stock Exchange

·         Netherlands - Amsterdam Exchanges

·         Norway - Oslo Børs

·         Poland - Warsaw Stock Exchange

·         Portugal - Euronext Lisboa

·         Romania - Bucharest Stock Exchange

·         Russia - RTS Stock Exchange

·         Serbia - Belgrade Stock Exchange

·         Slovakia - Bratislava Stock Exchange

·         Slovenia - Ljubljana Stock Exchange

·         Spain - Barcelona Stock Exchange

·         Spain - Bolsa de Madrid

·         Sweden - Stockholmsborsen

·         Switzerland - SWX Swiss Exchange

·         Turkey - Istanbul Stock Exchange

·         United Kingdom - London Stock Exchange

 

بورس های آفریقایی

·         Botswana Stock Exchange

·         Ghana Stock Exchange

·         Kenya - Nairobi Stock Exchange

·         Morocco - Casablanca Stock Exchange

·         Namibian Stock Exchange

·         Nigerian Stock Exchange

·         South Africa - Johannesburg Stock Exchange

·         Swaziland Stock Exchange

·         USE: Uganda Securities Exchange

·         Zimbabwe Stock Exchange

 

بورس های آسیا و اقیانوسیه

·         Australia - Stock Exchange of Newcastle (NSX)

·         Australian Stock Exchange

·         China - Shanghai Stock Exchange

·         China - Shenzhen Stock Exchange

·         Hong Kong - HKE

·         India - Bombay Stock Exchange

·         India - Inter-Connected Stock Exchange

·         India - National Stock Exchange

·         Indonesia - Jakarta Stock Exchange

·         Indonesia - Surabaya Stock Exchange

·         Japan - Nagoya Stock Excange

·         Japan - Osaka Securities Exchange

·         Japan - Tokyo Stock Exchange

·         Korea Stock Exchange

·         Malaysia - Bursa Malaysia

·         Mongolian Stock Exchange

·         New Zealand Stock Exchange

·         Pakistan - Karachi Stock Exchange (KSE)

·         Singapore Stock Exchange

·         Sri Lanka - Colombo Stock Exchange

·         Taiwan Stock Exchange

·         Thailand- The Stock Exchange of Thailand

 

بورس های امریکای لاتین و کارائیب

 

بورس های خاورمیانه

·         Aruba Stock Exchange

·         Argentina - Bolsa de Comercio de Buenos Aires

·         Bermuda Stock Exchange

·         Bolivia - Bolsa Boliviana de Valores

·         Brazil - Bolsa de Valores de São Paulo

·         Brazil - Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

·         Cayman Islands Stock Exchange

·         Chile - Bolsa de Comercio de Santiago

·         Chile - Bolsa Electronica de Chile

·         Colombia - Bolsa de Valores de Colombia

·         Costa Rica - Bolsa Nacional de Valores

·         Dominican Republic - Bolsa de Valores de la República Dominicana

·         Ecuador - Bolsa de Valores de Guayaquil

·         Ecuador - Bolsa de Valores de Quito

·         Guatemala - Bolsa de Valores Nacional S.A

·         Honduras - Bolsa Centroamericana de Valores

·         Jamaica Stock Exchange

·         Mexico - Bolsa Mexicana de Valores

·         Nicaragua - Bolsa de Valores de Nicaragua

·         Panama - Bolsa de Valores de Panamá

·         Paraguay - Portafolio de Valores

·         Peru - Bolsa de Valores de Lima

·         Trinidad and Tobago Stock Exchange

·         Uruguay - Bolsa de Valores de Montevideo

·         Venezuela - Bolsa de Valores de Caracas

 

·         Jordan - Amman Financial Market

·         Bahrain Stock Exchange

·         Lebanon - Beirut Stock Exchange

·         Egypt - Cairo & Alexandria Stock Exchanges

·         Palestine Securities Exchange

·         Iran - Tehran Stock Exchange

 

بورس های امریکای شمالی

·         Canada - Toronto Stock Exchange

·         Canada - Montreal Exchange options and futures

·         United States - American Stock Exchange (AMEX)

·         United States - Boston Stock Exchange

·         United States - Chicago Board of Trade futures and options

·         United States - Chicago Stock Exchange

·         United States - NASDAQ

·         United States - National Stock Exchange این بورس، به بورس سینسیناتی نیز معروف است.

·         United States - New York Stock Exchange (NYSE)

·         United States - OTC Bulletin Board

·         United States - Pacific Exchange

·         United States - Philadelphia Stock Exchange

   
   

 

 

 

 


_________________________

بازگشت به صفحه اصلي آموزش