ردیف نماد نام شرکت تاریخ شروع بازارگردانی بازارگردان حداقل حجم سفارش حداقل حجم معامله روزانه دامنه مظنه دوره بازارگردانی (ماه)
{{$index+1}} {{mm.sy}} {{mm.n}} {{mm.tsb}} {{mm.b}} {{mm.hhs}} {{mm.hhm}} {{mm.dn}} {{mm.mp}}