در 319 هزار دفعه انجام شد: مبادله بیش از 9160 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

20 مرداد 1398 - ساعت 18:11

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 20 مردادماه 1398 در 319 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 877 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 9 هزار و 169 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 939 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 570 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 255876 واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با 556 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 66443 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 18 واحد افزایش به رقم 185570 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2921 واحد افزایش رقم 522107 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، شرکت ارتباطات سیار ایران، پالایش نفت تهران، سرمایه گذاری امید، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، خدمات انفورماتیک، پرداخت الکترونیک سامان کیش، ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی نوری به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک تجارت، بانک صادرات ایران، حق تقدم سرمایه گذاری نیرو، سرمایه گذاری خوارزمی، پارس خودرو، سایپا، سرمایه گذاری نیرو، حق تقدم سایپا آذین، لیزینگ رایان سایپا، بانک پاسارگاد، بیمه البرز و سرمایه گذاری آتیه دماوند به نام خود ثبت کردند.

 بازگشایی و توقف نماد

بازگشایی نماد معاملاتی(حتوکا)

نماد معاملاتی شرکت حمل و نقل توکا(حتوکا)باتوجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام و اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است .

بازگشایی نماد معاملاتی(حفاری)

نماد معاملاتی شرکت حفاری شمال(حفاری)پس از برگزاری مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثاخت)،(خموتور)

نماد معاملاتی شرکت های بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت)،موتورسازان تراکتور سازی ایران(خموتور) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی(تاپیکو)

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

توقف نماد معاملاتی (دفاراح1)

نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت‌ داروسازی‌ فارابی‌ (دفاراح1) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف گردید. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد (وساخت1)، (دفارا1)، (دپارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت1)، داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا1)، پارس‌ دارو (دپارس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نماد معاملاتی(داروح)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت کارخانجات دارو پخش(داروح)با توجه به پایان دوره پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

قرارداد های آتی سبد سهام

در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد 1 قرارداد به ارزش بیش از 85 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

ابزار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 23 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 21 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 16 میلیون و 856 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 195 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار اختیار معامله  

در بازار اوراق مشتقه تعداد 4039 قرارداد به ارزش بیش از 1 میلیارد و 215 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

  • پربازدید ها