خرید بیش از 10997 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

22 مرداد 1398 - ساعت 17:50

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 22 مردادماه 1398 در 327 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 291 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 10 هزار و 997 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 943 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 1221 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 257097 واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با 722 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 67165 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 819 واحد افزایش به رقم 186388 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2792 واحد افزایش رقم 524899 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را شرکت ارتباطات سیار ایران، مخابرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، خدمات انفورماتیک، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پتروشیمی پارس، گل گهر، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک صادرات ایران(وبصادر2)، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، ملی صنایع مس ایران(فملی2)، ماشین سازی اراک، سایپا، لیزینگ رایان سایپا، پارس خودرو، بانک پاسارگاد، کارت اعتباری ایران کیش و حق تقدم سرمایه گذاری نیرو به نام خود ثبت کردند.

 بازگشایی و توقف نماد

توقف نماد (کگاز1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت شیشه‌ و گاز (کگاز1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.

توقف نماد معاملاتی (ثفارس)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت عمران و توسعه فارس(ثفارس) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهد شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(شاملا)،(شاملاح)

نماد معاملاتی شرکت معدنی املاح ایران(شاملا)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، حق تقدم شرکت معدنی املاح ایران(شاملاح) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(بسویچ)،(بسویچح)

نماد معاملاتی شرکت پارس سویچ(بسویچ)پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی_ عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره و حق تقدم شرکت پارس سویچ(بسویچح)با توجه به بازگشایی نماد اصلی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(پترول)،(پارسیان)

نماد معاملاتی شرکت های گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بیمه پارسیان(پارسیان)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(دپارس)،(وساخت)،(دفارا)،(دفاراح)

نماد معاملاتی شرکت های پارس دارو(دپارس)، سرمایه گذاری ساختمان ایران(وساخت)، داروسازی فارابی(دفارا)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' و حق تقدم شرکت داروسازی فارابی(دفاراح) با توجه به بازگشایی نماد اصلی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی(مرقام)

نماد معاملاتی شرکت ایران ارقام(مرقام)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراجامکان پذیر است.

قرارداد های آتی سبد سهام

در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد 1 قرارداد به ارزش بیش از 15 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

ابزار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 9 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 8 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 27 میلیون و 969 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 312 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار اختیار معامله  

در بازار اوراق مشتقه تعداد 40575 قرارداد به ارزش بیش از 3 میلیارد و 233 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

  • پربازدید ها