در مردادماه 98 رقم خورد: خرید بیش از 215 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

2 شهریور 1398 - ساعت 12:56

در پایان معاملات مردادماه 98، شاخص کل نسبت به تیر ماه ، 17 / 5 درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت آمار و اطلاعات، در پایان معاملات مرداد ماه 98،  شاخص کل با 13070 واحد افزایش نسبت به تیر 98، به رقم 266127 واحد رسید  که 17 / 5 درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص بازار اول با 6830 واحد افزایش به رقم 193368 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 38453 واحد افزایش عدد 541406 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 66 / 3 درصد و 65 / 7 درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شدند.

همچنین شاخص کل هم وزن با 11756 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 72125 واحد رسید و با 47 / 19 درصد افزایش نسبت به ماه قبل همراه شد.

در دومین ماه از تابستان98، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 215639 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به تیر 98، 21 درصد کاهش یافته است.

در ضمن تعداد 64126 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 6 میلیون و 444 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 8 درصد کاهش و 16 درصد کاهش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد 692 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل 7336 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با 58 درصد و 57 درصد کاهش نسبت به ماه  گذشته همراه شد.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 7 میلیون و 36هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل 7025 میلیارد ریال معامله شد و به ترتیب  69 درصد و 70 درصد کاهش نسبت به تیر ماه داشته است.

همچنین در بازار مشتقه، تعداد 201 هزار قرارداد به ارزش 56 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  با 100 درصد و 79 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شد.

علاقه مندان برای مشاهده کامل گزارش اینجا را کلیک کنند.

  • پربازدید ها