خرید بیش از 18000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

17 مهر 1398 - ساعت 18:03

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 17 مهرماه 1398 در 1 میلیون و 264 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 17 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 18 هزار و 23 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1144 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 1421 واحد کاهش روبرو شد و به رقم 313049 واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با 1755 واحد کاهش روبرو شد و به رقم 91300 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 420 واحد افزایش به رقم 226232 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 5635 واحد کاهش رقم 642365 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را بانک ملت، ایران خودرو، گروه مپنا، شرکت ارتباطات سیار ایران، سایپا، پتروشیمی پردیس، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایر ان، بانک پاسارگاد، مخابرات ایران و بانک اقتصاد نوین به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک تجارت، بانک صادرات ایران، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، لیزینگ رایان سایپا، سایپا، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت،  صنایع ریخته گری ایران، بانک پاسارگاد و پارس خودرو به نام خود ثبت کردند.

توقف و بازگشایی

توقف نمادهای (فاما1)، (وساخت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت های صنعتی‌ آما (فاما1)، سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف شدند. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نماد (شدوص1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ (شدوص1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.

توقف نمادهای معاملاتی(ثشاهد)،(کهمدا)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های شاهد(ثشاهد)، شیشه همدان(کهمدا)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف خواهند شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی (خبهمن)،(کنور)

نماد معاملاتی شرکت های گروه بهمن(خبهمن)، توسعه معدنی و صنعتی صبانور(کنور) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی (غشهد)

نماد معاملاتی شرکت شهد ایران(غشهد)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

توقف نماد (قثابت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

قرارداد های آتی سبد سهام

در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد 11 قرارداد به ارزش بیش از 165 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

ابزار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 69 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 68 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 95 میلیون و 209 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش 973 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار اختیار معامله  

در بازار اوراق مشتقه تعداد 266451 قرارداد به ارزش بیش از 37 میلیارد و 342 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

  • پربازدید ها