در دومین هفته آبان ماه 98 رقم خورد: افزایش بیش از 78 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

14 آبان 1398 - ساعت 18:21

در پایان معاملات هفته منتهی به 14 آبان ماه 98، شاخص کل با 40 / 1 درصد کاهش به رقم 305333 واحد رسید.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت آمار و اطلاعات، در پایان معاملات هفته منتهی به 14 آبان ماه 98، شاخص کل با 4328 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 305333 واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با 1127 واحد افزایش معادل 33 / 1 درصد  به رقم 85689  واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول با 4031 واحد کاهش به رقم 221462   واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4811 کاهش عدد 622970 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 79 / 1  درصد و شاخص بازار دوم با  77 / 0  درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند.

در 4 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 54994 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 78 درصد افزایش یافت.

در ضمن تعداد 12350 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون و 600 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  4 / 74  درصد و 7 / 58 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که  تعداد 455 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 4651  میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و هرکدام با 44 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 1 میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 964 میلیارد ریال معامله شد.

علاقه مندان برای مشاهده کامل گزارش اینجا را کلیک کنند.

  • پربازدید ها