اطلاعیه عرضه 50/3 سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به صورت عمده (کنترلی)

16 مرداد 1398 - ساعت 15:04

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها