خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران - از ابتدای سال 98 تا 30/ 09/ 1398

1 دی 1398 - ساعت 15:55

دراین گزارش ها که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری به تفکیک نوع معامله با 4 ترتیب "ارزش کل معاملات" ، "ارزش معاملات خرد و بلوک کل" "ارزش معاملات خرد و بلوک عادی" و "ارزش معاملات الکترونیکی" از ابتدای سال به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها