خلاصه رتبه بندی استان ها به تفکیک کارگزار- انباشته از ابتدای سال تا اسفند ماه 1398 (مرتب شده براساس ارزش کل معاملات)

6 فروردین 1399 - ساعت 13:34

در این گزارش ها که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه رتبه بندی استان ها به تفکیک کارگزار- (مرتب شده براساس ارزش کل معاملات)از ابتدای سال به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها