لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1399/02/31

31 اردیبهشت 1399 - ساعت 15:49

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها