اطلاعیه مهم در خصوص تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و تعیین طبقه سرمایه گذاری برای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی در صندوقهای سرمایه گذاری

9 تیر 1399 - ساعت 13:30

باطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، مطابق ابلاغیه شماره 12020162 مورخ 1399/04/08 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سبا، طبق بند 10 ششصد و چهل و نهمین صورتجلسۀهیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار مورخ 1399/03/21، نصاب سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و طبقه سرمایه گذاری برای سهام مبنای انتشاراوراق اختیار فروش تبعی باهدف تأمین مالی در صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر تغییر یافته است:

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها