اطلاعیه عرضه 17درصدی از سهام گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)

9 تیر 1399 - ساعت 14:19

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها