اطلاعیه عرضه 50/1 درصدی از سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به صورت عمده (کنترلی)

9 تیر 1399 - ساعت 14:23

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها