نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1400/02/15

15 اردیبهشت 1400 - ساعت 15:08

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قراردادهای آتی گزارش می گردد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها