بررسی سازوکار انتشار و معامله قراردادهای آتی سود تقسیمی

نگارنده: حسین پیرایش شیرازی نژاد ,
بازدیدها:
14 بهمن 1396

 طی ده سال اخیر با گسترش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر سود تقسیمی، مشتق های سود تقسیمی به‌عنوان خانوادهای از دارایی‌های مالی تعریف ‌شده‌اند. قرارداد آتی سود تقسیمی می­تواند بر روی سود تقسیمی یک شرکت یا سبدی از شرکت‌ها (شاخص‌های سهام) بسته شود. در قراردادهای آتی سود تقسیمی، سود تقسیمی یک شرکت یا سبدی از شرکت ها به عنوان دارایی پایه در نظر گرفته شده و در قالب قراردادهای آتی معامله می­شوند. کارکرد اصلی مشتق‌های سودتقسیمی را می‌توان پوشش ریسک، سفته‌بازی و در مواردی با پیچیدگی‌های بیشتر، آربیتراژ دانست. شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری می‌توانند با فروش سود تقسیمی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود اقدام به پوشش ریسک ناشی از نوسانات سود تقسیمی دریافتنی کنند. سرمایه‌گذارانی با تحلیل بنیادی نیز می‌توانند بدون سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و قرار گرفتن در معرض ریسک نوسانات قیمت سهام، توان تحلیل خود در پیش‌بینی سود شرکت‌ها را به چالش کشیده و در صورت درستی از منافع آن بهره‌مند شوند.  

 

منتشرشده در گروه:گزارش های پژوهشی

برچسب: