گزارش آسیب‌شناسی سیاست تقسیم سود (DPS)

نگارنده: مهسا جمشیدی ویسمه ,
بازدیدها:
17 آذر 1389

شرکت‌های سرمایه‌پذیر با برگزاری مجامع سالانه، اقدام به ارائه گزارش عملکرد و درخواست تصمیم‌گیری در مورد برخی از امور شرکت می‌کنند. در اکثر اوقات، بحث‌برانگیزترین بخش مجمع، تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود است، به این دلیل که سهامداران برای دریافت بازده نقدی سرمایه‌گذاری خود، پیشنهاد توزیع حداکثری سود را ارائه می‌کنند و در مقابل مدیران شرکت‌ها برای جبران کمبود نقدینگی و جلوگیری از خروج منابع مالی، تمایلی به تقسیم سود ندارند. لذا مباحث مختلفی در رابطه با تقسیم سود از جمله میزان تقسیم سود و زمان پرداخت بین مدیران و سهامدران مطرح می‌شود که در نهایت تعیین‌کننده سیاست شرکت در مورد تقسیم سود نقدی است.

این پژوهش، در راستای افزایش آگاهی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است و در آن پس از بیان مبانی نظری سیاست تقسیم سود، قوانین تجارت برخی از کشورهای منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با استفاده از شاخص‌های مورد استفاده فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار در رابطه با سیاست تقسیم سود، گزارش‌های مقایسه‌ای بین کشورهای مختلف ارائه می‌شود. در خاتمه هم گزارشی از سیاست تقسیم سود در بازار سرمایه ایران از جنبه‌های گوناگون، از جمله رابطه بین قیمت و سود، نسبت تقسیم سود (D/E)، مدت زمان پرداخت سود، رابطه بین میزان سود تقسیمی و افزایش سرمایه و رابطه بین شاخص کل و شاخص قیمت ارائه می‌گردد.

منتشرشده در گروه:گزارش های پژوهشی

برچسب: